Home » Company » Certificates


ISO 9001:2008
Design, production and machining of castings, forgings including large scale assembled units, repair and modification of production equipment
ISO 9001:2008
Проектиране, производство и машинна обработка на отливки, изковки включително голямо габаритни сглобени изделия, ремонт и модификация на производствено оборудване.
ISO 9001:2008
Design, production and machining of castings, forgings including large scale assembled units, repair and modification of production equipment
ISO 9001:2008
Проектиране, производство и машинна обработка на отливки, изковки включително голямо габаритни сглобени изделия, ремонт и модификация на производствено оборудване.

  Video
  Certificates
   
Home | Useful links | Contacts | Sitemap