Начало » Метали » Лаборатория без разрушителен контрол  

Лабораторията по безразрушителен контрол в "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД съществува от 1986г. Безразрушителният контрол се извършва от висококвалифициран персонал, преминал обучение по ЕN 473, по методите-Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол, Капилярен контрол, Вихрово-токов контрол, Визуален контрол.


С помощта на тези методи се контролира вътрешното и повърхностно състояние на голямо-габаринтни отливки и изковки, както и на заварени съединения, като необходимото съответствие се оценява по съществуващите международни стандарти.

За осигуряване на различните видове безразрушителни методи за контрол Лабора¬торията е оборудвана с апаратура от фирмите "КРAUTKPAMER" и "КАRL DEUТСН"

» УЗК - импулсни ултразвукови дефектоскопи-USN-52, USM-3, USК-7,ЕСНОGRАРН -1024, ЕСНОGRАРН-1030 обезпечени с набор от изпитателни глави с честота 0.5 - 6 МНz.
» МПК - магнитно- прахови дефектоскопи- тип DEUTROPULS 3000/4000А,ОМD4.5
» ВТК - електропотенциометрични пукнатинометри ХRТ 810 и RМG-401
 
  Видео
  Сертификати
   
Начало | Полезни връзки | Контакти | Карта на сайта